چهارشنبه , ۹ فروردین ۱۴۰۲

Tag Archives: بازوی رباتیک

بازوی رباتیک متصدی پمپ بنزین

بازوی رباتیک متصدی پمپ بنزین

سیستم جدیدی در دانمارک توسعه یافته است که تمام فرآیند سوخت‌گیری خودرو را خودکار می‌کند و یک بازوی رباتیک اقدام به بنزین زدن برای مشتریان می‌کند.  در عصری که فناوری همه حوزه‌های زندگی بشر را فرا گرفته است، سوخت‌گیری هنوز یک فرآیند مکانیکی است که حداکثر توجه کاربر را می‌طلبد. …

Read More »